tel. kom. 604 758 069, 505 188 414
NAPISZ DO NAS: stanbus@wp.pl  STRONA GŁÓWNA   
UWAGA !!!   Trwa nadal sprzedaż biletów miesięcznych na niezmienionych zasadach

Od   lipca 2016  nie było ŻADNYCH zmian w rozkładach jazdy,
jeśłi zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany niezwłocznie, szczególowo
poinformujemy Państwa o tym fakcie, z możliwie jak najdłuższym wyprzedzeniem

wybrane kursy tylko w dni nauki szkolnej na trasach

Puławy - Dęblin   przez GOŁĄB       oraz Dęblin - Puławy   przez GOŁĄB

CENNIKI BILETÓW MIESIĘCZNYCH
NORMALNYCH ORAZ ULGOWYCH

Puławy - Dęblin
Ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Bilet miesięczny daje pierwszeństwo w kolejności wsiadania do pojazdu
oraz uprawnia do przejazdów we wszystkie dni kursowania naszego przedsiębiorstwa
- zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

NAZWA ULGI % ULGI NR ULGI CENNIK CENNIK
BILET NORMALNY 0 % -
NAUCZYCIEL BM 33 % 2
NAUCZ.AKAD. BM 33 % 8
NIEWIDOMY BM 37 % 6
UCZEŃ BM 49 % 1
STUDENT BM 51 % 7
NIEWID.NS.-KP BM 51 % 10
DOKTORANT BM 51 % 11
DZ.NIEPEŁNOSP. BM 78 % 3
NIEWID.NS.-KZ BM 93 % 9

Szczegóły odnośnie zasad nabycia biletu miesięcznego, miejsce i sposób zakupu oraz odbioru gotowego biletu, a także formę zapłaty uzgadniamy podczas kontaktu telefonicznego.